Seneste ændring af registreringsafgiften

 

Folketinget behandler lige nu en ændring af registreringsafgiften. Ændringen går ud på at flytte det “knæk” man har for hvornår der skal betales 150% registreringsafgift istedet for 105% registreringafgift. Efter de “gamle” regler er det således, at der på nye biler betales 105% i registreringsafgift af de første 84.600 kr, og 150% af beløb herover. Den grænse flyttes nu til kr. 106.600, således at der spares 45% registreringsafgift af forskellen på kr. 22.000 (106.600 – 84.600). Vel og mærke hvis bilen har en afgiftspligtig værdi på over kr. 84.600.

Den maksimale fremtidige besparelse på registreringsafgiften på nye biler er således kr. 22.000 * 45% = kr.9.900

På brugte biler er det imidlertid således, at “knækket” reduceres med bilens værditab i forhold til da bilen var ny. Kostede bilen således 1 mio kr. fra ny, og nu vurderes til at have en værdi på kr. 500.000, så reduceres “knækket” med 50% og vil således være på kr. 42.300 (50% af 84.600) efter de “gamle” regler og kr. 53.300 (50% af 106.600) efter de nye regler.

Det betyder at besparelsen på registreringsafgiften på sådan en bil så bliver (53.300 – 42.300 = 11.000 x 45%) = kr. 4.950

Det betyder en besparelse på leasingydelsen på sådan en bil på ca. kr. 50 inkl. moms pr. måned for leasingaftaler som laves efter lovens ikrafttrædelsesdato. Jo mere bilen har tabt i forhold til oprindelig nypris, jo lavere bliver besparelsen.
Det får desværre ikke betydning for eksisterende leasingaftaler, da ændringen gælder kun fremadrettet.

Den nye registreringsafgift forventes at træde i kraft den 15. januar 2017

Comments are closed