Flexleasing eksempel

 

En kunde i Danmark vil gerne udskifte sin bil og har fundet en Audi A6 Avant med 313 diesel HK hos en bilforhandler i Danmark. Bilen er 3 år gammel og har kørt 65.000 km.

Bilen koster fra ny inkl. ekstraudstyr ca. 1,3 mio. kr. Den er til salg nu i Danmark for 750.000 kr.:

En tilsvarende bil kan han også vælge at købe hos en tysk bilforhandler. Her koster bilen 260.000 kr. ekskl. moms & dansk registreringsafgift. Prisen er inkl. import til Danmark via et dansk importfirma.
Den danske registreringsafgift på bilen er kr. 425.000 (kr. 260.000 + moms kr. 65.000 + 425.000 = kr. 750.000).

Han forventer at køre i bilen i 3 år, og at han vil køre ca. 20.000 km årligt.

Han regner med, at bilen taber 50% værdi på de 3 år.

 

Han overvejer nu følgende 3 muligheder:

  1. Købe bilen hos den danske bilforhandler med et lån, som han kan tage i sit hus til 3% fast rente. Tinglysningsudgifter mv. udgør 7.500 kr. Pengene vil han låne på et 10-årigt lån (månedlig ydelse 7.314 kr.)
  2. Låne pengene via et finansieringsselskab, som den danske bilforhandler samarbejder med. Her er renten 4,95%, og der er omkostninger for i alt 12.000 kr. Billånet laves på en 72 måneders løbetid. Han skal betale en udbetaling på 20% (150.000 kr.), og den månedlig ydelse hedder så 9.842 kr.
  3. Lave en flexleasing aftale på den tyske bil igennem FOCUS flex leasing A/S. Her skal han betale en udbetaling på 30% af den tyske pris + moms (97.500 kr.), og den månedlige ydelse i 3 år hedder 9.195 kr. med en på forhånd aftalt restværdi ved udløb (scrapværdi) på kr. 104.000 ekskl. moms & dansk registreringsafgift (svarende til i alt 60% nedskrivning på de 3 år). Dokumentgebyr kr. 5.000.

Han kan også vælge at flexlease den over 3 år med en på forhånd aftalt restværdi ved udløb/scrapværdi på i stedet 130.000 kr. ekskl. moms & dansk registreringsafgift (svarende til netop bilens forventede værdi om 3 år), men eksemplet nedenfor (3b) vil vise at det ikke rigtigt giver mening. Ydelsen ved at vælge denne løsning er kr. 8.460 pr. måned (i stedet for kr. 9.195)

Det giver ham følgende udgifter i de 3 år:


Løsning 1 – lån i huset

Bilens værdi efter de 3 år:                                                         kr. 375.000 (svarende til 50% af de kr. 750.000)
Restgæld på lånet i banken efter 3 år:                                    – kr. 553.569
= Tab ved salg af bilen: (375.000 – 553.56)                            – kr. 178.569

Ydelser i alt (36 x 7.314)                                                             kr. 263.304

= Samlet udgift i alt (178.569 + 263.304)                               kr. 441.873

 

Løsning 2 – lån hos finansieringsselskab

Bilens værdi efter de 3 år:                                                         kr. 375.000 (svarende til 50% af de kr. 750.000)
Restgæld på lånet hos finansieringsselskabet:                      – kr. 328.632
= Gevinst ved salg af bilen (375.000 – 328.632)                    kr. 46.368

Udbetaling                                                                                    kr. 150.000

Ydelser i alt (36 x 9.842)                                                             kr. 354.312

= Samlet udgift i alt (150.000 + 354.312 – 46.368)               kr. 457.944

 

Løsning 3a – Flex leasing hos FOCUS flex leasing A/S

Bilens værdi efter de 3 år:                                                         kr. 130.000 + moms (50% af de kr. 260.000)
Restværdi/scrapværdi på leasingaftalen:                               – kr. 104.000 + moms

= Gevinst ved salg af bilen (kr. 26.000 + moms):                  kr. 30.000 inkl. moms

Udbetaling:                                                                                   – kr. 97.500

Dokumentgebyr                                                                           – kr. 5.000

Ydelser i alt (36 x 9.195):                                                            – kr. 331.020

Samlet udgift i alt (97.500 + 5.000 + 331.020 – 30.000)      – kr. 403.520

 

Løsning 3b – Flex leasing hos FOCUS flex leasing A/S

Bilens værdi efter de 3 år:                                                         kr. 130.000 + moms (50% af de kr. 285.000)
Restværdi/scrapværdi på leasingaftalen:                               – kr. 130.000 + moms

= Gevinst ved salg af bilen (130.000 – 130.000):                   kr. 0

Udbetaling:                                                                                   – kr. 97.500

Dokumentgebyr                                                                           – kr. 5.000

Ydelser i alt (36 x 8.460):                                                            – kr. 304.560

Samlet udgift i alt (97.500 + 5.000 + 304.560)                      – kr. 407.060

 

 

Vores kunde i eksemplet beslutter sig for at vælge en flexleasingaftale på den tyske bil (løsning 3a)

Da han nu føler sig fortrolig med begrebet flexleasing, vælger han dog at lave en kun 1 årig aftale til at starte med, idet han så vil udnytte den faldende registreringsafgift år for år til at få en samlet billigere udgift på bilen. Alle nedskrivninger af bilen restgæld betaler han forud for hver leasingperiode, således at leasingydelsen pr. måned bliver lavest muligt:

Det første år ser det derfor nu således ud:

Udbetaling      (30%)                                          kr. 97.500        (kr. 78.000 + moms)
Månedlig ydelse i 12 mdr.                               kr. 6.731
Dokumentgebyr                                                 kr. 5.000

Bilens restværdi efter første år                      kr. 182.000 ekskl. moms & registreringsafgift

 = Samlet udgift det første år
(97.500 + 12×6.731 + 5.000)                            kr. 183.272

 

FOCUS flex leasing beregner efter det første år en ny registreringsafgift på bilen (den var oprindeligt kr. 425.000, men da bilen nu er 1 år ældre og har kørt ekstra 20.000 km beregnes registreringsafgiften nu til kr. 375.000)

 

Det andet år ser det derfor nu således ud:

Udbetaling      (20%)                                          kr. 65.000        (kr. 52.000 + moms)
Månedlig ydelse i 12 mdr.                               kr. 5.437
Dokumentgebyr                                                 kr. 5.000

Bilens restværdi efter andet år                       kr. 130.000 ekskl. moms & registreringsafgift

 = Samlet udgift det andet år
(65.000 + 12×5.437 + 5.000)                            kr. 135.244

 

I år 3 beregnes igen en ny registreringsafgift. Denne gang beregnes den til kr. 335.000

Det tredje år ser det derfor nu således ud:

Udbetaling      (10%)                                          kr. 32.500        (kr. 26.000 + moms)
Månedlig ydelse i 12 mdr.                               kr. 4.699
Dokumentgebyr                                                 kr. 5.000

Bilens restværdi efter tredje år                      kr. 104.000 ekskl. moms & registreringsafgift

Gevinst ved salg af bilen                                  kr. 30.000 inkl. moms (kr. 26.000 + moms)

 = Samlet udgift det tredje år
(32.500 + 12×4.699 + 5.000 – 30.000)            kr. 63.888

 

Samlet udgift over de 3 år hedder derfor nu (183.272 + 135.244 + 63.888)                          = kr. 382.404

Altså en samlet besparelse på 75.540 kr. i forhold til det traditionelle billån med en rente på 4,95% p.a.!!
(dog er der ikke rentefradrag på leasing som der er på billån/banklån)

 

Usikkerhed i beregningen

Der er taget en række forudsætninger i beregninger som kan ændre det samlede regnestykke:

  • Registreringsafgiften i år 2 & 3 er sat ud fra et skøn (kan være højere eller lavere end forventet)
  • Leasingydelsen i år 2 & 3 er beregnet ud fra en markedsrente som kan ændre sig inden perioden påbegyndes (den kan både stige eller falde i forhold til nuværende markedsrente)
  • Leasingydelsen i år 2 & 3 er beregnet ud fra nuværende regler for leasing med forholdsmæssig registreringsafgift og den nuværende procentsats samt rente som skal betales til Skat
  • Beregningerne er lavet ud fra at afskrivningen i procent er identisk på en bil med dansk registreringsafgift og på en bil uden dansk registreringsafgift. FOCUS flex leasing mener at værditabet på (især dyre) biler uden dansk registreringsafgift ofte vil være lavere, hvilket øger fordelen ved at vælge flexleasing i ovenstående eksempler.

Ved flexleasing til erhvervskunder vil der desuden være en yderligere besparelse i form af et månedligt momsfradrag på leasingydelsen. Desuden vil erhvervskunder opleve en faldende beskatningsværdi år for år, idet beskatningsværdien beregnes som bilens markedsværdi forud for hver leasingperiode i år 2 & 3 (i år 1 fastsættes beskatningsværdien som bilens købspris; kr. 750.000).

Se http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1944595
Alle beregninger er vejledende og vil variere i forhold til den enkelte bils pris, udstyr, kilometer mv.