Persondatapolitik

Information om behandling af personoplysninger hos FOCUS flex leasing A/S

 1. Generelt

1.1. FOCUS flex leasing A/S

FOCUS flex leasing A/S er en finansiel virksomhed, der tilbyder leasing- og lånløsninger til privat- og erhvervskunder. I forbindelse med udøvelsen af vores virksomhed behandler vi udvalgte personoplysninger om dig.

1.2. Dataansvarlig og kontaktperson

FOCUS flex leasing A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver til os som kunde eller som samarbejdspartner.

Henvendelser kan ske til FOCUS flex leasing A/S hovedkontor:

FOCUS flex leasing A/S

CVR nr. 33577214

Savsvinget 4, 1.

Postboks 113

2970 Hørsholm

Tlf. nr. (+45) 72 30 35 80

E-mail: info@focusflex.dk

1.3. Persondatapolitikken

Vi prioriterer sikkerheden af personoplysninger højt, og behandler oplysningerne i overensstemmelse med vores interne sikkerhedsprocedurer og de til enhver tid gældende lovkrav, herunder persondata-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 og Databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 23 maj 2018).

Persondatapolitikken beskriver, hvordan FOCUS flex leasing A/S (FOCUS flex, ”os”, ”vores”, ”vi”) indsamler og behandler personoplysninger om dig.

 1. Hvilke personoplysninger behandler FOCUS flex leasing A/S?

2.1. Formålet med behandlingen, hjemmel for behandlingen samt opbevaringsperioder

Personoplysninger er enhver type af information, der kan bruges til at identificere en person, såsom navn, adresse, personnumre, e-mail og lignende. Når du ønsker at blive kunde hos os – eller er kunde hos os, har vi behov for at behandle nogle specifikke personoplysninger om dig.

Du bestemmer naturligvis selv om du ønsker at afgive et samtykke til vi kan behandle de efterspurgte oplysninger. Vi gør samtidig opmærksom på at vi i nogle situationer ikke har mulighed for at rådgive eller betjene dig ift. vores ydelser, når vi ikke modtager et samtykke fra dig. Dette skyldes at vi i en række situationer er underlagt forskellige lovmæssige krav, som gør at vi har brug for at indhente de pågældende personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen afhænger altid af det konkrete forhold.

Overordnet set behandler vi personoplysninger om dig i forbindelse med:

 • Generel kundeservice, herunder rådgivning og administration
 • Indledende og løbende kreditværdighedsvurdering af dig som kunde
 • Kundekendskabsprocedurer på nye og eksisterende kunder
 • Kontrol af interne procedurer
 • Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale
 • Beskyttelse af dog og os mod bedrageri, misbrug og svindel
 • Vores efterlevelse af de til enhver gældende lovkrav, for eks. bogføringsloven eller hvidvaskloven

Nedenfor kan du læse om hhv. formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

2.2. Når du besøger vores hjemmeside Focusflex.dk

Når du besøger vores hjemmeside Focusflex.dk behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Focusflex.dk. De pågældende oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, dine søgetemaer, din IP adresse, din netværkslokation og informationer om din computer. Vi henviser i den forbindelse til vores Cookiepolitik, som finder anvendelse, når du besøger vores hjemmeside.

2.2.1. Formålet

Formålet er at optimere brugeroplevelsen for dig på vores hjemmeside, at genere statistikker om hvilke sider der besøges på hjemmesiden og at foretage markedsføring, herunder retargeting på hhv. Facebook, sidstnævnte forudsat du har samtykket til marketing cookies.

2.2.2. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a samt vores legitime interesse i løbende at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1 litra f.

2.3. Når du kommunikerer med os vedrørende et eller flere af vores produkter eller serviceydelser

Når du kommunikerer med os vedrørende et eller flere af vores produkter, indsamler vi de oplysninger som du selv afgiver. Dette kan for eks. være dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger om hvilke produkter du er interesseret samt oplysning om din IP-adresse.

2.3.1. Formålet

Formålet er at vi kan servicere dig som kunde og opfylde vores aftale med dig, herunder at administrere dine rettigheder og kunne kontakte dig vedrørende relevant information om de produkter og serviceydelser du har efterspurgt og købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde de lovkrav bogføring og regnskab.

2.3.2. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra b og vores gensidige aftale om køb hos FOCUS flex leasing A/S samt vores retlige forpligtigelse til at overholde forskellige lovkrav for eksempel bogføringsloven eller hvidvaskloven.

2.4. Når du er tilmeldt til vores nyhedsbrev

2.4.1. Formålet

Formålet er at varetage vores interesser i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.4.2. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a.

2.5. FOCUS flex Leasing A/S Facebook profil

Når du besøger vores Facebook profil, kan FOCUS flex leasing A/S behandle de oplysninger som du har gjort tilgængelige via indstillingerne på vores sociale medie, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt dine kommentarer på vores opslag.

2.5.1. Formålet

Formålet med FOCUS flex leasing A/S behandling af dine personoplysninger er at markedsføre FOCUS flex, besvare henvendelser, lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder en konkurrence. Når Facebook benytter personoplysninger indsamlet på FOCUS flex profiler til eget brug, for eks. til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker som du kan tilgå her: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=comet_dropdown

2.5.2. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for FOCUS flex leasing A/S behandling er vores legitime interesse i at markedsføre FOCUS flex leasing A/S, at besvare dine henvendelser eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f.

2.6. Du indgår i en kommerciel relation med os – som privatperson eller som ansat i en virksomhed vi samarbejder med

2.6.1. Formålet

Formålet med FOCUS flex leasing A/S behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du repræsenterer og kunne opfylde FOCUS flex leasing A/S forpligtelser.

2.6.2. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være et aftaleforhold, der er etableret eller er under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og FOCUS flex leasing A/S jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk FOCUS flex leasing A/S legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

 1. Modtagere af personoplysninger

3.1. Cookies

Hvis du har samtykket til marketing cookies, bruger FOCUS flex leasing A/S Facebook og Googles teknologier på FOCUS flex leasing A/S hjemmeside til at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor FOCUS flex. Hvis du afgiver dit samtykke til marketing cookies, når du besøger FOCUS flex Leasing A/S hjemmeside, modtager Facebook og Google oplysninger om din IP adresse, din webbrowser, oplysninger om de websites du besøger, de køb du foretager, de annoncer du ser og den måde du bruger FOCUS flex hjemmeside på. Facebook og Google benytter personoplysningerne på FOCUS flex hjemmeside til forbedring af deres reklamesystem. Du kan finde deres privatlivspolitikker her: https://focusflex.dk/om-cookies

3.2. Behandling af personoplysninger på vegne af os

Vi overfører kun personoplysninger til eksterne databehandlere, som vi har indgået en skriftlig databehandleraftale med og som alene må behandle personoplysninger efter vores instruks og under efterlevelse af persondataforordningens krav. Til dette formål benytter vi bl.a. standartkontrakter som er godkendte af Datatilsynet. I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførelsesgarantier. Vi benytter EU kommissionens standartkontraktbestemmelser om databeskyttelse jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

3.3. Videregivelse af personoplysninger til andre

I en række situationer videregiver vi dine personoplysninger til enheder udenfor FOCUS flex leasing A/S.

Dette kan være offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, værksteder, forhandlere eller bilimportører, kreditoplysningsbureauer og/eller eksterne samarbejdspartnere.

Fælles for videregivelsen af disse oplysninger er at vi altid sikrer at der er et lovligt overførselsgrundlag, for eksempel:

 • At vi har modtaget et gyldigt, utvetydigt samtykke fra dig jf. Persondataforordningens art. 6, 1 litra a
 • At vi opfylder vores forpligtelser som følge af en indgået kontrakt jf. Persondataforordningens art. 6. 1. litra b
 • At vi skal overholde en retlig forpligtelse jf. Persondataforordningens art. 6. 1. litra c. Vores retlige forpligtelser fermgår bl.a. af følgende lovgivninger:
 • Bogføringsloven
 • Kreditaftaleloven
 • Hvidvaskloven
 • Lov om registrering af køretøjer
 • Lov om forbrugslånsvirksomhed
 • Registreringsafgiftsloven
 • Databeskyttelsesloven

Vi har udarbejdet en oversigt over de personoplysninger som behandler, se mere
her: https://content.focusflex.dk/wp-content/uploads/2022/09/Personoplysninger-focusflex.pdf

 1. Dine rettigheder & transparens 

4.1. Transparens

Som dataansvarlig skal vi oplyse dig om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med at vi behandler persondata om dig. Det er vores hensigt at være så åben og transparent som muligt herom.

4.1. Indsigtsretten

4.1.1. Retten til indsigt

Du er til enhver tid berettiget til at gøre brug af din indsigtsret. Dette betyder at du kan anmode os om at oplyse til dig, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener og hvilke kategorier af personoplysninger der er tale om. Endvidere har du ret til at få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig fra os og hvorfra oplysningerne vi har om dig stammer fra.

4.1.2. Muligheden for at få udleveret en kopi af de personoplysninger vi har om dig

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger som vi behandler om dig. Såfremt du ønsker at modtage en kopi af dine personoplysninger, beder vi dig om at sende en skriftlig anmodning til info@focusflex.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere at du er den du giver dig ud for at være.

4.2. Retten til berigtigelse af oplysninger

Du har ret til at få berigtiget ukorrekte oplysninger om dig af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er en fejl i de oplysninger som vi har registreret om dig, beder vi dig om at rette skriftlig henvendelse til os så vi kan korrigere oplysningerne om dig. Når du henvender dig til os, vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den som du giver dig ud for at være.

4.3. Retten til sletning af oplysninger

I visse tilfælde har du ret at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, for eks. hvis behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, som du tilbagekalder eller når vi ikke har et andet retsgrundlag til at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, for eks. for at vi kan overholde en eller flere retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine oplysninger. Når du henvender dig til os vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, for eks. hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.

4.5. Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet til os, udleveret i en struktureret, almindelig anvendt og i et maskinlæsbart format så du kan få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.

4.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger ved direkte markedsfæring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke jf. punkt 3.1. Såfremt du ikke ønsker at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies. Der henvises til vores cookiepolitik.

4.7. Tilbagekaldelse af dit samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, du har givet til os i en given behandling af dine personoplysninger, herunder fremsendelse af nyhedsbreve eller til cookies. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke kan du sende en mail til info@focusflex.dk.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger ved at klikke på småkage-ikonet i venstre hjørne eller under vores cookie-politik under afsnittet ”samtykke”.

4.8. Retten til at klage

Du har retten til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indgive klagen ved at klikke på nedenstående link eller via følgende kontaktoplysninger til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 1. Sletning af persondata

5.1. Oplysninger om din brug af FOCUS flex leasing A/S

Oplysninger, indsamlet om din brug af FOCUS flex leasing A/S i henhold til punkt 2.2, slettes efter reglerne i FOCUS flex Leasings Cookiepolitik. De cookies, som FOCUS flex Leasing selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt vores hjemmeside. Tredjepartcookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i FOCUS flex Leasing’s Cookiepolitik, hvor du også finder oplysninger om hvordan du selv kan slette dine cookies.

5.2. Oplysninger indsamlet i relation til et kundeforhold

Oplysninger som er indsamlet i relation til et kundeforhold gemmes så længe de er nødvendigt for at vi kan opfylde det formål der er årsagen til vores behandlingen af oplysningerne. Som udgangspunkt gemmer vi dine data så længe du er kunde hos os. Vi benytter slettefrister for det data som vi vurderer, kan slettes tidligere med henblik på at undgå dataminimering.

Når du ikke længere er kunde hos os, er vi i henhold til en række særlove, herunder Hvidvask- og bogføringsloven forpligtet til at gemme en række oplysninger om dig i mindst 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

5.3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. punkt 2.4, slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet trækkes tilbage – med mindre der måtte være et andet grundlag til behandlingen af oplysningerne.

5.4. Oplysninger som du har afgivet på FOCUS flex Leasing A/S Facebookprofil

Oplysninger, som du har afgivet på FOCUS flex Leasing A/S Facebookprofil, jf.  punkt 2.5, vil som udgangspunkt blive liggende på profilen som en del af sidens historik med mindre du selv sletter dem. De oplysninger, som FOCUS flex Leasing A/S behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer og som i den forbindelse kopieres over i FOCUS flex Leasings egne systemer, slettes efter 3 måneder.

5.5. Oplysninger som stammer fra en samarbejdsrelation

Oplysninger som stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.6 opbevares så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for FOCUS flex Leasing A/S at kunne dokumentere relationen.

 1. Sikkerhed

6.1. Sikkerhedsforanstaltninger – vi passer på dine data

FOCUS flex Leasing A/S har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, forringes og at de kommer uvedkommende til kendskab eller misbruges.

6.2. Adgangen til dine oplysninger

Det er kun de medarbejdere, som har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger som led i udførelsen af deres arbejde som har adgang til oplysningerne. De pågældende medarbejdere er instrueret i, hvordan persondataene behandles forsvarligt.

 1. Ændringer i persondatapolitikken

7.1 Vi opdaterer løbende vores persondatapolitik. Den gældende version er den, som til enhver tid kan tilgås på vores hjemmeside: https://focusflex.dk/

7.2 Dette er version 3 af FOCUS flex Leasing A/S persondatapolitik, dateret den 15.09.2022