Dækaftale

dækaftale

Dækaftale

Hvis dækaftale er indeholdt, fremgår det af leasingaftalen.

Skifte eller opbevaring af de i leasingaftalen indeholdte dæk skal ske hos en af Focus Flex Leasing A/S’s godkendte dækleverandører og i overensstemmelse med det i leasingaftalen og brugerhåndbogen anførte. Listen over godkendt dæk leverandører er altid opdateret på Focus Flex Leasings hjemmeside. Udskiftning af dæk foretages, når normal slitage har ført til nedslidning af dækmønster til lovens til enhver tid gældende minimumskrav i DK, pt. 1,6 mm.

En dækaftale kan indeholde: Sommerdæk, Vinterdæk inkl. stålfælge, Vinterdæk uden stålfælge og/eller helårsdæk. Den valgte dækaftale vil fremgå af leasingaftalen.

Nedennævnte er eksempler på udgifter, der ikke er indeholdt i dækaftalen. Listen er ikke udtømmende.

– Reparation og/eller udskiftning efter kørsel med forkert dæktryk i henhold til bilens instruktionsbog

– Rengøring af dæk og fælge

– Misbrug, følgeskade af misbrug, udbedring efter unormal eller uhensigtsmæssig brug og forsømmelighed fra Leasingtagers eller tredjeparts side, herunder punkteringer og lignende, som medfører udskiftning af et eller flere dæk

– Udbedring af trafik- og hærværksskader eller reparationer, omkostninger eller lignende, opstået som følge heraf, herunder bl.a. styretøjsudmåling

– Skader på hjulkapsler og fælge

– Tilkaldevagt

– Bortkomne hjulbolte og – møtrikker

– Køb af dækmærker, som ikke er godkendte af Focus Flex Leasing A/S.

– Udskiftning mobility kit / dækpilot pga. udløbsdato overskredet eller brugte mobility kit / dækpilot