Renteregulering

Gebyrliste

Renteregulering

Vores omkostninger til finansiering stiger. Vi er desværre derfor nødt til at regulere renten i vores leasingaftaler. Vi orienterer løbende om vores renteregulering og udviklingen i renten.

Pr. 20/12-2023 renteregulerer vi alle variabel forrentede leasingaftaler, hvilket medfører en stigning i leasingydelsen pr. 01/1-2024. Rentereguleringen i vores variabel forrentede leasingaftaler bliver fastsat ud fra udviklingen i CIBOR 3 , som er variabel. CIBOR 3 er pr. 12-12-2023 3,92% og rentereguleringen vil ske med den aktuelle rentesats for CIBOR 3 per 20/12-2023. Nye ydelser vil fremgå af faktureringen pr. 01/1-2024.

Vi vil samtidigt gøre opmærksom på, at fremtidige rentereguleringer i op eller nedadgående retning sker kvartalsvis og næste gang pr. ultimo marts 2024 med effekt fra april 2024. Vi sætter derfor også renten ned, når CIBOR 3 igen falder. Hvis CIBOR 3 bliver mindre end 0% nedsættes renten ikke yderligere.

Hvis der er valgt fast rente i forbindelse med indgåelse af leasingaftaler foretages der ikke en løbende renteregulering i leasingperioden. Der vil dog ske en renteregulering fra det tidspunkt, hvor det leasede køretøj bestilles frem til ikrafttrædelse af leasingaftalen. Det fremgår også af leasingaftalen. Rentereguleringen frem mod ikrafttrædelse af fastforrentede leasingaftaler bliver fastsat ud fra udviklingen i SWAP3 eller SWAP5 afhængig af leasingaftalens løbetid. SWAP3 eller SWAP 5 kan ikke være mindre end 0.